Kaygı Bozukluğu Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Kaygı Bozukluğu Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

Kaygı bozukluğu günlük hayatta genel stresten kaynaklanacağı gibi geçmişten gelen bir takım sorunlardan ötürü de baş gösterebilir. Geleceğe karşı duyulan büyük kaygı sorunlarının yanı sıra birçok konuda kaygı yaşayabilirsiniz. Kaygıda yaşanılan yoğunluk kaygı bozukluğunu doğurur. Özellikle aşırı kaygı tepkisi gösterenler için bu durum büyük çaplı bir tepkiye dönüşür. Kaygı bozukluğu, kişide mevcut olan duygu ve durumların kontrol edilememesi sonucunda ortaya çıkan bir durum olarak da tanımlanabilir. Kişi kaygılı olduğu zaman kendini çok sık gergin ve tedirgin hisseder. Bir şeylerden aşırı korkma durumu olur. En basit işleri bile başaramama korkusu kişinin benliğine yerleşir.

Kaygı Bozukluğu Nedir?

Kaygı bozukluğu bir psikolojik hastalık olarak karşınıza çıkar. Günlük hayatta sıklıkla yaşanan bir durumu kapsar. Kişinin herhangi bir konu hakkında derin endişe ve korkusunu içine alan bir durumdur. Ancak bu durum doz bakımından aşılırsa kaygı bozukluğu ortaya çıkar. Bu durumu yaşayan kişilerde yoğun olacak şekilde endişe duygusu kendini gösterir. Anında sergilenen panik atak halleri ya da bir anda korku hissine kapılma bu kişilerde yoğun olarak yaşanır. Kişi kendini korku ve endişelere karşı rahatlatamaz ya da kendine hakim olmaz. Bunun sonucunda panik atağa dair krizler ve günlük hayatta sorunlar baş gösterir. Özellikle genç insanlarda kaygı bozukluğu sorunu daha çok yaşanmaktadır.

Kaygı Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Kaygı bozukluğu belirtileri arasında şunlar yer alır.

  • Kişi aniden panik atak durumlarını yaşamaya başlar.
  • Her zaman olumsuz düşünür. Yani kötü bir şeyin olacağı ve bu durumun kaçınılmazlığını hisseder.
  • Elleri her zaman sık aralıklarla titrer ve terler.
  • Uyku problemi yaşama çok sık görülür.
  • Bir noktaya ya da olaya karşı odaklanma sorunu yaşar.
  • Kalp atışları endişe gibi anlarda daha çok sıklaşır.
  • Endişe anında aşırı terleme semptomu kendini gösterir.

Yukarıda sayılan tüm semptomlar kişinin kaygı bozukluğu yaşadığını destekler. Bu gibi durumlarda bir uzman psikologdan destek alınması gerekir.

kaygı ve anksiyete nedir

Kaygı bozukluğu Testi

Kaygı bozukluğu testi diğer adı ile Beck Anksiyete testi olarak karşınıza çıkar. Kaygı bozukluğu testi ile kişinin aslında en büyük kaygısı ne ise o ortaya çıkartılır. Bu test sağlık açısından kişiyi incelerken öte yandan kişiye uzmanlarca sorulan sorular kapsamında ana problem öğrenilmeye çalışır. Çoğu zaman ana problem diğer tüm problemlerin doğmasına sebep olur. Bu test yardımı ile esas kaygı problemi ortaya çıkartılıp onun üzerine bir tedavi süreci başlatılır. Sonuç olarak ana problem çözüldüğü zaman diğer tüm problemler de ortadan kalkar. Beck anksiyete testi 21 sorudan oluşur. Her soru puanı ise 0 ile 3 arası değişir. Test yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında tamamlanır. Yaş olarak 17 ve 80 yaş aralığına sahip kişilere uygulanabilir. Test sonucunda gerçek kaygı tanısına da ulaşılır.

Yetişkinlerde Kaygı Bozukluğu

Yetişkinlerdeki kaygı bozukluğu gündelik hayatı ve yaşamın birçok alanını içine aldığı için daha yoğun geçebilir. Var olan iş ve aile hayatının yanı sıra sağlık açısından yaşadığı problem bile kişiyi kaygı bozukluğuna itebilir. Üstelik kaygı bozukluğu başlangıçta düşük seviyelerdeyken yaşam içinde yaşanan bir takım değişikliklerle bu seviye yükselebilir. Yani yetişkin bir bireyde var olan kaygı sorunu yoğun iş hayatına atıldığı zaman bir üst seviyeye çıkabilir. Bu yüzden daha genç ve yaşlılara oranla orta yaşlı sınıfında olan yetişkinlerdeki kaygı seviyesi biraz daha yüksektir. Üstelik kişiye birçok sorumluluk da yüklenmişse eğer bu da onda kaygı bozukluğunu ortaya çıkarabilir. Kişi sorumluluğunu yerine getirememe korkusunu yaşar. Bu da onda panik atak ve strese neden olur. Bu gibi durumlarda kişinin kendi kendini kontrol edebilmesi için bir uzmandan yardım alması gerekir.

Kaygı Bozukluğu Tedavisi

Kaygı bozukluğu tedavisi için ilk olarak tanı konması gerekir. Doktor tarafından fiziki muayene yapılacağı gibi psikologlar tarafından genel inceleme de devreye girebilir. Çünkü kaygı sorunu bir takım sağlık sorunlarından da kaynaklı olabilir. Bunun dışında kişiyi kendi özel hayatında psikolojik açıdan tetikleyen diğer sorunlarda etkili olabilir. Ancak genel olarak psikolog ve psikiyatrist bu alana hakim kişilerdir. Hastanın kaygı konusunda ne derece sorun yaşadığı da önem taşır. Eğer bu sorun derin ise terapi süreci kişinin genel hayatı için sık sık uygulanabilir. Ancak bu durum aşılabilecek bir sorunsa o zaman terapi süreçleri seyrek olacak şekilde düzenlenir. Buradaki asıl amaç kişinin gerçek kaygılarının bilinip ona uygun bir tedavi geliştirmektir. Genellikle psikoterapi yöntemi ile bu durum zamanla da olsa aşılabilir.

Anksiyete Bozukluğu Nedir?

Kaygı bozukluğu diğer adıyla anksiyete bozukluğu olarak da bilinir. Genel olarak ciddi şekilde yaşanan üzüntü, sıkıntı ve stres durumunun yoğun yaşanmasına anksiyete bozukluğu denir. Anksiyete bozukluğu için riskli olan yaş dönemi ise 10 ile 25 tir. Ülkemizde anksiyete bozukluğu yaşayanların oranı % 7 olan bir oranı içerir. Kişinin genel sinir ve stres durumunu birçok insana göre daha yoğun yaşanması anksiyete olarak tanımlanır. Kişi sık sık gerginlik hissine kapılırken dalgınlığı da çok sık yaşar. Kişinin verdiği tepki ise normal insanlara göre daha yoğun ve farklı olur. Her daim tekrarlayan düşünceler uyku anında bile kişiyi rahat bırakmaz. Bu tür yoğun yaşanılan anksiyete bozukluğu gerekli tedavi yapıldığı zaman aşılabilir. Ancak bunun için uzun bir sürece ihtiyaç duyulur.Eğer kişi gerekli tedaviye başlamazsa ilerleyen yaşlarda daha büyük sorunlar da ortaya çıkabilir. Bu tür rahatsızlıklarda en etkili çözüm erken teşhis ve tedavi sürecine başlamaktır. Böylece yoğun kaygı durumu da aşılmış olur.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Anksiyete bozukluğu olan bireylerde aile içerisinde yaşanan sorunlar , maddi problemler  gibi hayatın olağan akışında bulunan nedenler olası en kötü ihtimalleri düşünmelerine sebep olur. Yaş arttıkça bu durumun etkisi de artış gösterir.

Click here to change this text