Stres Nedir? Stres Yönetimi Nasıl Yapılır?

Stres Nedir? Stres Yönetimi Nasıl Yapılır?
Stres,  vücudu bozma eğiliminde olan bir basınç yada gerilim anlamına gelmektedir. Daha çok sıkıntı, gerilim yaratan olaylar karşısında bir tepki verme sürecidir. Böyle zamanlarda vücudumuz, sinir sistemimiz ve ruhsal dünyamız bilinçli ya da bilinçli dışı bir takım reaksiyonlarda bulunur. Bir tür savaş ya da kaç durumu ortaya çıkar. 

Stres Nedir? Stres Belirtileri Nelerdir?

Değişik stres türleri olduğu bilinmekle birlikte, yeteri kadar olması bizlerin davranış motivasyonunda etkili olabilmektedir. Aynı durumu kaygı içinde söyleyebiliriz. Size göre önemli olan bir durum karşısında belli düzeyde yaşamanız elbette normaldir. Bu durum bizlerin böyle zamanlarda daha dikkatli, kontrollü olmamıza katkı sunar. ne zaman ki yaşadığımız stres, bir takım ruhsal ve bedensel diyebileceğimiz etkiler ortaya çıkmasına neden oluyorsa işte o zaman bir şeylerin ters gittiğini söyleyebiliriz. 

depresyona girmiş kadın

Stresin dört temel kaynağı vardır;

  1. Çevresel faktörler.
  2. Toplumsal & Sosyal faktörler (iş hayatı, mobbing, borçlar, okulla ilgili sorumluluklar, ev ihtiyaçları vb.)
  3. Fiziksel etkenler (Sağlık sorunları, menapoz, ergenlikle ilgili problemler, maddenin kötüye kullanımı ile birlikte ortaya çıkan sorunlar vb.)
  4. Kişisel etkenler (Beynimizin olaylar karşısında olayları yorumlama şekli, geçmiş ya da süre giden travmalar vb.)

Gerçek ya da gerçek olmayan düşünsel bir durumla karşılaştığımızda bedenimizde bir takım kimyasal bozulmalar gerçekleşebilir. Normal zamanlarda çok daha rahatlıkla verebileceğimiz bir tepkiyi stres altında veremeyebiliriz. Normal davranış örüntümüzün böyle zamanlarda farklı ve uç şekillerde ortaya çıkması normaldir. 

Stres Yönetimi Nasıl Olur? Stres ile Nasıl Başa Çıkılır?

Stresi yönetme geliştirilebilir bir durumdur. Değişik hobiler edinmek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, nefes egzersizleri yoga ya da meditasyon çalışmaları stresi yönetmede oldukça yardımcı araçlardır.

Stresle başa çıkma konusunda bir diğer önemli mücadele yöntemi psikoterapidir. Psikoterapi sürecinde kişinin iç dünyasında strese neden olan algı kalıpları bütüncül bir perspektifte değerlendirilir. Bilinçdışı stres tetikleyicileri ele alınır. Danışanın farkındalığı arttıkça stresin kişide yarattığı olumsuz etkilerde azalma görülür. Terapi sürecinde bir takım bilişsel müdahaleler ve önerilen nefes egzersizleri ile birlikte bir çok danışan oldukça etkili bir şekilde baş edebilmektedir.