Majör Depresyon Nedir?

Depresyon diğer adıyla çökkünlük yaşayan bireyler, hayattan eskisi kadar keyif almamaya başlarlar. Majör depresif bozukluk; umutsuzluk, karamsarlık gibi olumsuz hisler üzerine kurulu bir rahatsızlıktır.