Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Corona virüs pandemisinin etkisiyle hem dünyada, hem de Türkiye’de etkisini arttıran rahatsızlıklardan biri olan obsesif kompulsif bozukluk, kişinin yaşam kalitesini düşüren, hayat verimliliğini azaltan durumlardan bir tanesidir. Bu rahatsızlığı yaşayan kişi, çeşitli obsesyonlar ve kompulsiyonlar geliştirebilir. Gün içerisinde hemen herkes kaygı durumlarıyla karşılaşabilmektedir. Kaygının yönetilemez bir hal alması ile ortaya çıkan rahatsızlık, aslında insanın bilinçdışı...

Borderline Kişilik Bozukluğu

Sınırda kişilik bozukluğu ya da borderline kişilik bozukluğu olarak bilinen rahatsızlık, kişinin yaşam kalitesini ciddi düzeyde etkilemekte ve günlük yaşam olaylarında istikrarsızlık sorunu ile baş etmesine neden olabilmektedir. Kişinin kendisi ve başkaları hakkındaki düşüncelerini etkileyen ciddi bir durumun varlığından söz etmek uygun olabilir. Kişinin kendisine ait bir öz imgesi bulunmaktadır ve bu öz imgeyi algılayış...

Depresyon Nedir? Depresif Bozukluk Hali ile Yaşamak

Depresyon aslında temelde çökkünlük ya da kaygı durumudur. Diğer yandan düşünce, iletişim, davranış, duygu ve fizyolojik iyilik halinde yavaşlama yada duraklama olarak da ifade edilir. Nedenini bilmediğiniz bazı olumsuz hislerle birlikte ortaya çıkmaya başlar. Bu hisler günlük yaşantınızda öyle bir seviyeye gelir ki artık rutin işlerinizi bile gerçekleştiremediğinizi farkedersiniz. Konu ile ilgili okuyacağınız bu yazımız da size bilinçlenmeniz anlamında...

Özgüven Eksikliği Nasıl Giderilir?

Özgüven eksikliği hissetmek size bulunduğunuz ortamlarda nasıl hissettiriyor? Yada tam tersi kendinize tam olarak güvendiğinizde o ortamda kendinizi nasıl görüyorsunuz? Bu sorumun cevabı eminim herkeste farklı olacaktır. Peki bazı kişiler bu konuda hiç sorun yaşamazken bazılarımız neden tedirginlik hissediyor? İşte tam da bu noktada hepimizde farklı ölçülerde olan bir duygu devreye giriyor ; özgüven. Bu...

Ergenlik Dönemi ve Psikolojik Sorunlar

Ergenlik dönemi sürecinin bilinçli bir şekilde atlatılmasının gelecekte başarılı ve sağlıklı bir birey olabilmesi için büyük bir etkisi bulunmaktadır. Hem fizyolojik hem de biyolojik açıdan değişime uğrayan çocuklar, ergenlik dönemini sağlıklı ve düzgün bir şekilde geçirebilmeleri için ebeveynlerin bilinçli bir şekilde yol göstermeleri oldukça önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bilinçli bir şekilde yönlendirilen çocuklar ise, ergenlik döneminde...

Aidiyet Duygusu Nasıl Kazandırılır?

En temel anlamıyla aidiyet duygusu, kişinin kendisini bir diğerine güvenle bırakabilmesi, kendini bir yerde veya bir kişinin yanında emniyette hissedebilmesidir. Son derece elzem bir ihtiyaç olan bu duygu, hissedilmediği takdirde güvenli bir bağlanma kurulamayabilir ve kişi hayata boyunca bu duyguyu nasıl kazanacağının yollarını araştırabilir.

Majör Depresyon Nedir?

Depresyon diğer adıyla çökkünlük yaşayan bireyler, hayattan eskisi kadar keyif almamaya başlarlar. Majör depresif bozukluk; umutsuzluk, karamsarlık gibi olumsuz hisler üzerine kurulu bir rahatsızlıktır.

Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Tükenmişlik sendromu kişinin zihinsel ve fiziksel olarak tükenme durumudur. Birey bunu duygusal çöküntü, duyarsızlaşma durumu ya da azalmış başarma motivasyonu şeklinde yaşamaktadır.

Narsistik Kişilik Bozukluğu

Narsistik Kişilik Bozukluğu - İlişkinizde daima dikkat ve hayranlık beklentisi olan bir kişiyle sinir bozucu beraberliğiniz mi var? İhtiyaçlarınızı ve duygularınızı çoğu zaman dikkate almıyor mu? Çevresinde ki herkesten çoğu konuda iyi olduğunu düşünen ve kendisine hak ettiği gibi davranılması gerektiğini düşünen biri mi?  En basit bir anlaşmazlıkta veya yaptığınız ufak eleştiride size hakaret ve küçümsemeyle mi karşılık veriyor? Eğer ilişki yaşadığınız kişi bu özelliklerde ise, bir narsistle karşı karşıya olabilirsiniz..

Bipolar Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Bipolar bozukluk, iki uçlu bozukluk veya duygudurum bozukluğu olarak hastanın iki zıt dönem yaşamasına sebep olan bir çeşit ruhsal bozukluktur. Bu iki zıt dönem, mani ve depresyon olarak iki farklı şekilde kendini göstermektedir. Mani denilen dönemde hasta taşkınlık, bir nevi kabına sığamama yaşamaktadır. Depresyon döneminde ise daha çok çökkünlük ve içsel bunaltılar yaşanmaktadır.

  • 1
  • 2