Bipolar Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Bipolar Bozukluk Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Bipolar bozukluk ne demek incelersek, iki uçlu bozukluk veya duygudurum bozukluğu olarak hastanın iki zıt dönem yaşamasına sebep olan bir çeşit ruhsal bozukluktur. Bu iki zıt dönem, mani ve depresyon olarak iki farklı şekilde kendini göstermektedir. Mani denilen dönemde hasta taşkınlık, bir nevi kabına sığamama yaşamaktadır. Depresyon döneminde ise daha çok çökkünlük ve içsel bunaltılar yaşanmaktadır.

Bipolar hastalığı olan kişi, bu iki zıt dönem arasında sürekli gidip gelmekte ve bunların bir süresi bulunmamaktadır. Hasta mani dönemindeyken aniden depresyon dönemine geçiş yapabilir, bu sebeple hem etrafındaki insanlar hem de kendisi kafa karışıklığı yaşayabilir. 

Hastalığın neden olduğuna dair bir kesinlik günümüzde hala bulunamamıştır. Ancak yapılan araştırmalar hastalığın ortaya çıkmasındaki en büyük etkenin genetik yatkınlık olduğunu göstermektedir. Wikipedi Bipolar Bozukluk

bipolar bozukluk belirtileri

Neler Okuyacaksınız?

Bipolar Bozukluk Belirtileri

Hastalığı pek çok zaman hemen fark edilmemekte ve diğer psikolojik rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. Hastalığın teşhisi için kimi zaman yıllarca sürebilir. Tamamen birbirinden zıt olan mani ve depresyon döneminde görülen bipolar bozukluk belirtileri, çoğu durumda depresyon gibi diğer hastalıklarla karıştırılarak tam anlamıyla teşhis konulması zor olmaktadır.

Hastanın tüm davranışları sıkı bir şekilde gözlemlenerek dikkatle incelenmeli ve daha sonra teşhis koyulmalıdır. Tamamen zıt olan iki ruh hali büyük oranda ayırt ediciliği kolaylaştırmaktadır. Hastanın birden yükselmesi ve yine birden düşüş yaşaması hastalığın en belirgin özelliğidir.

Depresyon döneminde bipolar bozukluk hastada, yorgunluk ve aşırı unutkanlık, hiçbir şeyden zevk almama, içe kapanıklık ve çevresindeki kişilerden uzaklaşma, uyuyamama veya çok uyuma, bitkin bir ruh hali ve çökkünlük olarak kendini belli etmektedir.

Mani döneminde ise, uykuya ihtiyaç duymama, aşırı para harcama istediği, düşüncesizce ve savurgan davranışlar, her zamanki halinden daha çok konuşma hali, dikkat dağınıklığı, sonucu kötü olabilecek durumları fark edememe ve bu tarz etkinliklere katılma, benlik saygısında abartı şekilde bir artış olarak görülmektedir.

Hayatında bir kez mani atağı geçirmiş olan hastanın tekrar bunu yaşaması büyük olasılıktır. Depresyon döneminde ise hastada intihar ve ölüm düşünceleri ortaya çıkabilmekte ve hastalar buna teşebbüs etmekte zorlanmamaktadır.

Yaşlılarda Bipolar Bozukluk Belirtileri

yaşlılarda bipolar bozukluk

Hastalık genellikle 15 – 24 yaşlarında ortaya çıkmakta, 65 yaş üstü kişilerde daha az rastlanmaktadır. Ancak Bipolar bozukluk hastalığının mani dönemi yaşlılarda da ilk atak olarak ortaya çıkabilmektedir. Genç hastalara göre mani atağı geçiren yaşlı hastalarda coşkunluk hali daha az gerçekleşir. Bu da hastalığın teşhisini zorlaştıran etkenler arasındadır.

 Daha çok sinirlilik, huysuzluk, tez canlılık, huzursuzluk ve dikkat eksikliği şeklinde belirtiler görülmektedir. Genellikle hasta gençlik döneminde daha hafif geçirdiği hastalık ilerleyen yaşlarda daha fazla belirti göstererek tekrar kendini gösterebilmektedir. Genellikle gençlik dönemlerinde hiç tedavi görmemiş ya da yarım bırakılmış bir tedavi uygulanan yaşlı hastalarda, genç hastalara göre semptomlar daha az gözlemlenmektedir.

Anksiyete ve Bipolar Farkı

bipolar bozukluluk tedavisi

Anksiyete, kaygı bozukluğu anlamındaki bir psikolojik rahatsızlıktır. Her insanın günlük hayatında karşılaştığı durumlar karşısında endişe yaşaması normaldir. Ancak bu aşırı bir hal aldığında ciddi bir psikolojik rahatsızlık meydana getirebilmektedir.

Anksiyete hastalığında da geçmişte yaşanılan travmalar sonucunda ortaya çıkan depresyon görülmektedir. Bu da bipolar bozukluk belirtileri arasında olduğu için ayırt edilememesi olasıdır. Ayrıca kendini huzursuz hissetmek, sürekli bir panik halinde olma durum, odaklanamama, uyku problemleri de anksiyete belirtileri arasındadır. Bu sebeple birbirlerinden ile ayırt edilemeyebilir.

Ancak bipolar bozukluk hastalığının getirmiş olduğu ani duygudurum değişimleri ve iki zıt dönem arasında hızlı geçişler yaşanması durumu bu iki rahatsızlığın ayırt edici özelliklerindendir. Kimi durumlarda anksiyeteyi de beraberinde getirebilmektedir.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.