Sağlıklı Bir İlişki Nasıl Olmalı?

Sağlıklı Bir İlişki Nasıl Olmalı?

Sağlıklı bir ilişki ve iyi giden bir ilişki kurulabilmesinin temelinde doğru ve etkili iletişim kurabilmek yatar. İlişki kurmak, birileriyle iletişim halinde olmak o kişilerle pek çok şeyi paylaşmak demektir. Bazen hissettiklerimiz, bazen yaşadıklarımız, iyi ya da kötü anılarımız… Ancak bunu yapabilmek o kadar da basit değildir. Bu noktada kendimiz doğru ifade edebilmek ve karşı tarafı da doğru anlayabilmek oldukça önemlidir.

Kendimizi iyi ifade edebilmemiz için öncelikle kendimizle tanışmış olmamız gerekmektedir. Çünkü, kendisini tam olarak tanıyamamış hiç kimse kendini iyi ve doğru bir şekilde ifade edemeyecektir. Kendisini tanıyan kişi, duygularının, davranışlarının, düşüncelerinin ve bunların nelere sebep olabileceğinin farkındadır. İyi bir ilişki için sıralama yapmak gerekirse;

  • Açık ve dürüst olmak,
  • Çatışmadan kaçınmamak
  • Karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmamak,
  • Empati kurmak,
  • Her sorunda haklı haksız aramamak,
  • Özür dilemeyi bilmek,
  • İlişkinizi başka ilişkilerle kıyaslamak,

Şimdi bunları detaylı ele alalım.

Açık ve Dürüst Olmak İyi Bir İlişki için Gereklidir

İlişkilerin başlamasının ve devam edebilmesinin en önemli yolu anlamak ve anlaşılabilmektir. Kişiler birbirlerine karşı açık ve net oldukları zaman birbirlerini anlayabilmeleri çok daha kolay olacaktır. Aksi halde birbirlerine karşı açık, şeffaf olmayan kişilerin birbirlerini yanlış anlayabilme ihtimali de yüksektir.

Ayrıca dürüstlük de bir ilişkiyi ayakta tutmaya yarayan en önemli etkenlerden birisidir. Sadece duygusal ilişkiler için bu her türlü insan ilişkileri için geçerli olabilecek bir kuraldır. Çünkü; insan ilişkileri, karşılıklı güven ve sadakat üzerine kuruludur.

Sağlıklı bir ilişki için ne olmalı

Çatışmadan Kaçınmamak

Bir kişiyle her konuda aynı fikirde olmak mümkün değildir. Elbette fikir ayrılıkları, tartışmalar, çatışmalar olacaktır. Her ilişkide bu ve bunun gibi durumlar mevcuttur. Bir ilişkide tartışmaların, çatışmaların yaşanması o ilişkinin çok problemli bir ilişki olduğunu göstermez. Tabii bu durum her ilişki için geçerli değildir.

Tartışma esnasında kırmadan dökmeden herkes kendi fikirlerini açıkça belirtmeli ve çözüm odaklı konuşulabilmelidir. Karşılıklı dinleme ve anlama şeklinde gerçekleştirilen diyaloglar aksine o ilişkinin gayet sağlam temelleri olduğunun da bir göstergesidir. Çünkü; her ne kadar bunu yapmak çok basit gibi görünse de seviyeli bir tartışma gerçekleştirmek sonrasında da bir çözüme ulaşmak herkesin başarabileceği bir durum değildir.

Karşınızdaki İnsanı Değiştirmeye Çalışmamak

Çoğu zaman insanları ilk gördüğümüz, tanıdığımız haliyle severiz. Ama bir süre sonra fikirlerimiz, beklentilerimiz değişebilir. Fikirlerimizle bağlantılı olarak hayatımızdaki kişileri de değiştirmeye kalkışabiliriz.

Sanki ilk sevdiğimiz, gördüğümüz anda öyle değilmiş gibi önce karşımızdaki insanı değiştirmeye çalışırız. Halbuki bu sevgilimizi ya da arkadaşımızı kafamızdaki role sokmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Birisini sürekli değiştirmeye çalışmak ilişkiye çok zarar verir. Aslında birini olduğu haliyle kabul etmek o kişiye olan saygımızın da bir göstergesidir.

Dergipark sitesinde yer alan bilgiye göre ”İlişkilerin başlaması, sürdürülmesi ve sonlandırılmasında, kişinin kendini algılayışı ve bireylerin karşılıklı beklentileri belirleyici rol oynamaktadır. Bu algı ve beklentilerin kaynağı bireylerin sahip olduğu kişisel şemalardır (Baldwin,1992; Duck, 1993; Safran, 1990).”

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/99934

Sağlıklı Bir İlişki için Empati Kurmak

İnsanlarla olan ilişkilerimizde olması gereken en önemli davranışlardan birisi empati kurmaktır. Her insan aynı olayları yaşamaz, aynı problemlerle sınanmaz. Yaşamadığımız olaylar konusunda fikir beyan etmek çok kolay olduğu kadar çok da yanlıştır. Bir kişiyi tamamen anlayabilmek belki pek mümkün değildir ancak empati yaparak onu anlamaya çalışmak daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek açısından mühimdir.

Herkes kendi bakış açısıyla kendi penceresinden bakarak olayları değerlendirdiğinde anlaşabilmek daha güç olacaktır. Sadece kendi açımızdan düşünmek yerine kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmeyi de öğrenmeliyiz. Bu her türlü ilişki için böyledir. Kendimizi başka birinin yerine koymadan, onun gibi düşünmeye çalışmadan onu anlamamız mümkün olmayacaktır.

Her Sorunda Haklı Haksız Aramamak

Her tartışmada suçlu, haklı ya da haksız aramak oldukça yıpratıcı bir davranıştır. İlişki iki kişiliktir dolayısıyla ortada bir hata varsa bunda iki tarafında payı olabilmektedir. Bu nedenle sadece karşı tarafı suçlamak ciddi iletişim hatalarına yol açacaktır.

Bir kişiyi suçlayıp, tüm hatayı ona yüklemek yerine karşılıklı oturup konuşarak doğru ve yanlışları düzeltmeye çalışmak iyi bir ilişkinin olmazsa olmazlarındandır.

Özür Dilemeyi Bilmek

Özür dilemek anlaşmazlıkların sona ermesi ya da hafiflemesi noktasında çok etkin bir rol oynamaktadır. Özür dilemek bir pişmanlık belirtisi ve bir kabulleniştir. Yapılan yanlışın kasıtlı olmadığını, farkında olmadan yapıldığını, bu sonuçları doğuracağının tahmin edilmediğini ifade eder. Bu nedenle kırgınlıkların kolay iyileşmesine, sağlıklı bir ilişki de kurulan bağında kuvvetlenmesine fayda sağlayacaktır. Özür dilemekten korkmayın!

İlişkinizi Başka İlişkilerle Kıyaslamak

Her insan farklıdır. Bu nedenle yaşanan her ilişkide başka bir ilişkiye benzemeyecektir. İlişkimizi ya da hayatımızı sürekli başkalarıyla kıyaslamak önce kendimize, sonrasında ilişkimize oldukça zarar verecektir. Tüm insanları hayattan, ilişkilerinden beklentisi farklıdır. Bu nedenle birbirinize hiç benzemeyen durumların kıyaslanması bizi kötü etkilemekten başka işe yaramayacaktır.

Sonuç olarak insani ilişkilerimizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde bu altın kurallar bize rehber niteliğindedir. Ama bazen bunun dengesini hayatın koşturmacasında yakalayamıyor ve istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hayata dair, özellikle sizin için çok anlam ifade eden ilişkilerinizde takıldığınız her konuda benimle online yada yüz yüze görüşebilirsiniz. Sorunların üstesinden birlikte gelelim.

Yorum Yap

Your email address will not be published.